Enquête Capaciteitsorgaan over aanbod aan tandartsen

november 2021

http://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2021/11/Wervingstekst-Capaciteitsorgaan-onderzoek-aanbod-tandartsen.pdf

Lees meer

Enquête Capaciteitsorgaan over aanbod aan mondhygiënisten

november 2021

http://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2021/11/Wervingstekst-Capaciteitsorgaan-onderzoek-aanbod-mondhygienisten.pdf

Lees meer

Onderzoek benodigde opleidingscapaciteit MKA-chirurgen en orthodontisten

oktober 2021

Het Capaciteitsorgaan zal in 2022 een nieuw capaciteitsadvies afgeven voor de benodigde instroom in de opleiding tot MKA-chirurgen en orthodontisten….

Lees meer

Wat weten we over werkloosheid onder medisch specialisten?

oktober 2021

Het afgelopen jaar is met enige regelmaat in de (vak-)bladen gepubliceerd over werkloosheid onder, met name jonge, medisch specialisten. Het…

Lees meer

Onderzoek naar benodigde opleidingscapaciteit voor Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten

oktober 2021

In steeds meer organisaties zijn Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten (VS’en) werkzaam. Het ministerie van VWS wil graag advies…

Lees meer

Arbeidsmarktmonitor 2020, 2e half jaar

augustus 2021

Het Capaciteitsorgaan rapporteert een paar keer per jaar over de aantallen online vacatures voor medisch specialisten. De nieuwste monitor betreft…

Lees meer

PERSBERICHT 26-08-2021 (aangepast); Capaciteitsorgaan publiceert cijfers over aantallen IC-verpleegkundigen, Anesthesiemedewerkers en Operatieassistenten per 1-1-2021.

augustus 2021

Samenvatting Uit een recente uitvraag van het Capaciteitsorgaan onder 92 zorginstellingen, waaronder 73 ziekenhuizen, blijkt dat het aantal werkzame IC-verpleegkundigen…

Lees meer

Infographic Gz-psycholoog

april 2021

De Kamer Beroepen Geestelijke Gezondheid stelt de raming van zes beroepen vast: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, Verpleegkundig specialist…

Lees meer

Bestuur Capaciteitsorgaan benoemt nieuwe directeur

maart 2021

Persbericht CAPACITEITSORGAAN 9 maart 2021 Bestuur Capaciteitsorgaan benoemt nieuwe directeur Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft dr. Victor L….

Lees meer

Capaciteitsplan 2021-2024 Vertrouwensartsen

december 2020

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 4 november 2020 het “Capaciteitsplan 2021-2024 Vertrouwensartsen, een eerste richtinggevend advies” vastgesteld….

Lees meer

Evaluatie ramingsmodel door SEO: het model zit logisch in elkaar; verbetersuggesties worden opgepakt

november 2020

Het Capaciteitsorgaan heeft in 2020 voor de vijfde keer een externe evaluatie van haar ramingsmodel uit laten voeren. SEO heeft…

Lees meer

Capaciteitsplan 2020-2023 FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen

november 2020

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 4 november 2020 het Capaciteitsplan 2020-2023 voor de FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen vastgesteld….

Lees meer

Bijgestelde instroomadviezen voor de Beroepen GG

november 2020

De bijgestelde instroomadviezen voor de Beroepen GG  (Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist ggz), arts verslavingszorg en …

Lees meer

Infographic basisartsen

november 2020

In het voorjaar van 2019 heeft het Capaciteitsorgaan voor de vierde keer een onderzoek onder (pas afgestudeerde) basisartsen laten doen….

Lees meer

Capaciteitsplan 2021-2024 Abortusartsen

juli 2020

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Capaciteitsorgaan een Capaciteitsplan abortusartsen 2021-2024 opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft dit…

Lees meer

Bijstelling Capaciteitsplan 2021-2024

april 2020

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende brief aan de minister gestuurd. Klik hier voor de brief. Bij deze raming is…

Lees meer

Capaciteitsplan 2021-2024 Hoofdrapport (Engelse versie)

februari 2020

Recommendations 2021-2024: Advisory Committee on Medical Manpower Planning Main report  

Lees meer

CentERdata; Rapport consumentenonderzoek eerstelijns Mondzorg

februari 2020

Klik hier voor het rapport

Lees meer

Capaciteitsplan 2021-2024

december 2019

Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van…

Lees meer