Hoeveel PA’s en VS’en hebben we nodig? 

oktober 2019

Onderzoeksbureau HHM voerde onderzoek uit naar redenen voor het al dan niet opleiden en aannemen van physician assistants (PA’s) en…

Lees meer

De Carrièrebeurs 5 oktober 2019

oktober 2019

Presentatie “Wat is jouw droombestemming?”voor presentatie klik hier.

Lees meer

Arbeidsmarktmonitor

juni 2019

Met de arbeidsmarktmonitor laat het Capaciteitsorgaan in samenwerking met Medisch Contact elk kwartaal zien hoeveel vacatures er zijn voor artsen. Tot en met het vierde kwartaal…

Lees meer

notitie AB gegevens RGS 2019

april 2019

Het Capaciteitsorgaan vraagt elk jaar bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een aantal kwantitatieve gegevens op over specialisten, profielartsen, en…

Lees meer

Onderzoeksrapporten Capaciteitsplan Medisch Specialismen

maart 2019

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft Regioplan onderzoek uitgevoerd naar de demografie van de patiëntenpopulatie per medisch specialisme. Voor alle…

Lees meer

Capaciteitsplan 2020 – 2023 Deelrapport 1: Medisch Specialisten

maart 2019

Op 13 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur deelrapport 1 van het Capaciteitsplan unaniem vastgesteld. Het deelrapport is op 14 maart…

Lees meer

Tussentijds advies over jaarlijkse instroom tandartsen: 311 in plaats van 240

februari 2019

Het Capaciteitsorgaan heeft op 22 januari een tussentijds instroomadvies aan de ministeries van VWS en OCW aangeboden op basis van…

Lees meer

Capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen

november 2018

Het Capaciteitsplan 2018-2021 voor de FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen (deelrapport 8) bevat het advies voor het jaarlijks benodigde aantal instromers in…

Lees meer

Capaciteitsplan 2020-2024 Beroepen Geestelijke Gezondheid

november 2018

Het Capaciteitsplan 2020-2024 voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid (deelrapport 7) bevat het advies voor het jaarlijks benodigde aantal instromers in…

Lees meer

Basisartsen door de jaren heen Infographic

mei 2017

De ontwikkeling van basisartsen nader verklaard, opgedeeld in de categorieën. Klik hier voor infographic.

Lees meer

Infographic (english)

januari 2017

Infographic about the stock of medical graduates (in English). Download or view the infographic here

Lees meer