Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 3a MKA-chirurgen en orthodontisten

januari 2023

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 11 januari jl. het Capaciteitsplan 2022 voor de MKA-chirurgen en de orthodontisten vastgesteld.

Uitkomsten MKA-chirurgen
Het advies voor de opleiding MKA-chirurgie is dat jaarlijks 15 aios instromen om in 2034 evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van deze specialisten. Dit advies is een ophoging van de geadviseerde opleidingsinstroom in 2019/2020, toen 12 opleidingsplaatsen werd geadviseerd.

De belangrijkste ontwikkelingen die aan dit advies ten grondslag liggen zijn:
• In Nederland zijn 281 MKA-chirurgen werkzaam; dat aantal is wat gedaald ten opzichte van de raming van 2019/2020.
• De leeftijdsopbouw van de MKA-chirurgen is zodanig dat over 10 jaar 32,5% van de MKA-chirurgen gestopt is met werken en over 20 jaar 62%. De vervangingsvraag is daarmee hoog.
• De vraag naar MKA-chirurgie zal naar verwachting enigszins stijgen vanwege epidemiologische, sociaal-culturele en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Dit betreft onder andere stijging van de alveolaire, oncologische en esthetische chirurgie, en toename van de behandelmogelijkheden door artificial intelligence.
• Daarnaast wordt enige substitutie verwacht vanuit de tandartsen.

Uitkomsten Orthodontisten
Het advies voor de opleiding tot orthodontist is dat jaarlijks 15 aios instromen om in 2034 evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van orthodontisten. Dit advies ligt hoger dan het advies van 2019/2020 toen 11 opleidingsplaatsen werd geadviseerd.

De belangrijkste ontwikkelingen die aan dit advies ten grondslag liggen zijn:
• Het aantal orthodontisten is wat gedaald ten opzichte van de raming van 2019/2020. Op dit moment zijn 291 orthodontisten werkzaam in Nederland.
• De leeftijdsopbouw van de orthodontisten is zodanig dat 41,6% van de orthodontisten over 10 jaar zal zijn gestopt met werken en over 20 jaar 71%. De vervangingsvraag is daarmee hoog.
• De vraag naar orthodontie zal naar verwachting stijgen door sociaal-culturele en vakinhoudelijke ontwikkelingen en een toenemende efficiency. Dit betreft onder andere stijging van de esthetische orthodontie en de volwassenenorthodontie, en de opkomst van de aligners.
• Daarnaast wordt nog enige substitutie verwacht vanuit de tandartsen.

Links naar:

Deel I: Infographic raming MKA-chirurgen en Infographic raming orthodontisten
Deel II: Deelrapport 3a MKA-chirurgen en orthodontisten
Deel III: Samenvatting 
Aanbiedingsbrief
aan de minister van VWS

Bij vragen over de adviezen en rapporten kunt u contact opnemen met Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl of Alies Zandbergen, programmasecretaris via a.zandbergen@capaciteitsorgaan.nl.

 

Terug