Meer weten over vraag naar en aanbod van zorgprofessionals?

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt en adviseert over
de (opleidings-)capaciteit aan zorgprofessionals: nu en in de toekomst.

Onze opdracht
Het Capaciteitsorgaan heeft vanuit diverse ministeries de opdracht om voor zo’n 80 zorgberoepen na te gaan hoeveel mensen er moeten worden opgeleid om de zorgverlening op peil te houden. Eens in de drie jaar adviseren we de ministeries van met name VWS en OCW over hoeveel mensen (extra) moeten worden opgeleid voor de verschillende zorgberoepen.

Hoe gaan we te werk?
Voor het uitvoeren van de opdracht krijgen we subsidie van VWS. De opdracht voeren we uit samen met zorgprofessionals, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars. Vanwege deze opdracht hebben wij veel feitelijke informatie over de beroepsgroepen in de zorg, de knelpunten op de bestaande arbeidsmarkt en informatie over zorgopleidingen. We hebben zicht op de trends uit het verleden en kijken vooruit hoeveel zorgprofessionals in de toekomst nodig zijn. Wij volgen nauwkeurig wat er gebeurt in de zorg, de maatschappij en de politiek. Wij doen zelf onderzoek of laten dat doen door externe bureaus. Ook spreken we met allerlei mensen uit de praktijk. Samen met experts interpreteren we de informatie en formuleren we verwachtingen voor de toekomst. Dat leidt tot een advies over de instroom in zorgopleidingen.

Door wie is de informatie te gebruiken?
Het Capaciteitsorgaan wil betrouwbare adviezen geven die aansluiten bij wat in de praktijk nodig en mogelijk is. Op basis van onze adviezen, stellen de ministeries opleidingsplekken beschikbaar. Anderen kunnen onze informatie gebruiken voor landelijk arbeidsmarktbeleid en regionale samenwerking.
Onze kennis delen we ook graag met jou; al onze rapporten en infographics kun je op de website vinden. Ook publiceren we jaarlijks nieuwe gegevens over mensen die in opleiding zijn voor en/of werkzaam in het beroep. Je kunt ons ook altijd rechtstreeks benaderen met vragen via info@capaciteitsorgaan.nl of 030-2004510.

Structuur

Het Capaciteitsorgaan kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, Kamers en Werkgroepen.

Deze zijn samengesteld uit organisaties van beroepsgroepen, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars of werkgevers.

Het Algemeen Bestuur ziet toe op een methodisch verantwoorde werkwijze in de Kamers volgens een vastgesteld model voor de ramingen. Het communiceert de plannen naar buiten. De Kamers en werkgroepen komen tot een inhoudelijk oordeel over de benodigde instroom in de opleidingen.

In totaal buigen zo ’n 80 tot 100 deskundigen zich een viertal keren per jaar over de ontwikkelingen in de zorgvraag, de beroepen, en de opleidingen.

Het werk van het Capaciteitsorgaan wordt ondersteund door een klein bureau van 14 medewerkers. Onderzoek wordt uitbesteed aan derden of uitgevoerd door de eigen data-analist.