Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 9 Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg

januari 2023

Op 7 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan het deelrapport voor Physician assistant (PA) en Verpleegkundig specialist Algemene gezondheidszorg (VS-AGZ) vastgesteld.

Uitkomsten
Het advies voor de opleidingen tot VS-AGZ is om jaarlijks 474 personen in te laten stromen in voor de opleidingen tot PA 286 personen.

De vraag naar physician assistants en verpleegkundig specialisten AGZ stijgt sterk, vooral in de eerste lijn en de VVT-sector, terwijl er sprake is van tekorten op de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan meer capaciteit vanwege taakherschikking vanuit (basis)artsen, vervanging van uitstromers, groei en vergrijzing van de bevolking en vanwege sociaal-culturele (beleids)ontwikkelingen.

Bij opvolging van de adviezen worden er bij de huidige gesignaleerde trends voldoende PA’s en VS’en-AGZ opgeleid om tekorten op de arbeidsmarkt in te lopen en in de toekomst te voldoen aan de zorgvraag. Met name in de eerste lijn en in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zal de instroom in de opleidingen (zeer) sterk moet stijgen. In de medisch specialistische zorg wordt het huidige tekort bij gelijkblijvende trends binnen enkele jaren ingelopen, waardoor de instroom kan worden afgebouwd.

Het advies over de benodigde instroom in de opleidingen tot VS-GGZ maakt onderdeel uit van de Beroepen Geestelijke Gezondheid.

Links naar:

Deel I: infographic PA en infographic VS-AGZ
Deel II: Deelrapport 9: Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg
Deel III: Samenvatting en publieksversie
Aanbiedingsbrief aan de Minister

Bij vragen over het advies, kunt u contact opnemen met Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl of Ellen Dankers-de Mari, programmasecretaris via e.dankers@capaciteitsorgaan.nl.

Terug