Capaciteitsplan 2024 tot 2027 medische en klinisch technologische specialismen

oktober 2022

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 12 oktober jl. het deelrapport voor de medisch en klinisch technologische specialismen, vastgesteld.

Uitkomsten
Vanaf 2024 moeten 1.221 basisartsen in deze vervolgopleidingen instromen om in 2040 een balans te hebben tussen de vraag naar en aanbod van medisch specialisten. Dit is 2,9% meer dan het Capaciteitsorgaan in 2019 adviseerde.

De belangrijkste ontwikkelingen, die hebben bijgedragen aan de uitkomsten, zijn de volgende:
– Er zijn nu meer medisch specialisten werkzaam dan 3 jaar geleden (+7,6%). Om dit aanbod op peil te houden is meer instroom in de opleidingen nodig;
– De uitstroom van medisch specialisten uit het vak;
– De stijgende zorgvraag vanwege de vergrijzing van de patiëntenpopulatie.

Voor alle specialismen is het totaal benodigde fte in 2040 26.900 fte. Dit is een groei van 20% in 18 jaar tijd. Bij de vorige raming werd met een groei van 27% in 18 jaar tijd gerekend. De groei is dus aan het afvlakken.

Voor elk specialisme is door de Kamer Medisch Specialisten een variant gekozen, die het meest in lijn is met specifieke ontwikkelingen binnen dat specialisme. De uitkomsten voor elk specialisme zijn in bijlage 1 terug te vinden. Alle waarden voor de parameters zijn in bijlage 2 na te lezen.

Punten van aandacht
In de aanbiedingsbrief aan Minister Kuipers noemt het Algemeen Bestuur enkele punten van aandacht. Deze punten betreffen de schaarste in de zorg aan personeel en financiële middelen, jonge medisch specialisten met tijdelijke contracten en de toenemende werkdruk onder medisch specialisten. Al deze punten maken het werk minder aantrekkelijk en verdienen daarom extra (beleidsmatige) aandacht.

Aanbiedingsbrief aan de Minister
Deelrapport Medisch specialismen, klinisch technologische specialismen en spoedeisende geneeskunde. (Erratum d.d. 17 oktober 2022: in de eerste versie stonden in tabellen 1 en 2 nog vermeld dat er 24 klinisch fysici opgeleid moeten worden, dat moeten er 25 zijn. Dan telt het ook sluitend op tot 1.221)
Deel II: infographics per specialisme
Deel III: details per specialisme
Deel IV: details per parameter

Bij vragen over het advies, kunt u contact opnemen met Olivia Butterman, programmasecretaris voor de medisch en klinisch technologische specialismen, o.butterman@capaciteitsorgaan.nl.

 

 

Terug