Wat vinden geneeskundestudenten belangrijk voor hun toekomst?

oktober 2023

Op zaterdag 30 september waren vele enthousiaste geneeskundestudenten aanwezig op de KNMG Carrièrebeurs. Naast de vele andere standhouders was ook het Capaciteitsorgaan aanwezig. Voorafgaand aan de beurs hebben we in overleg met KNMG de bezoekers gevraagd of zij al wisten wat ze na hun opleiding geneeskunde gingen doen. De antwoorden van de geneeskundestudenten zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tweederde van de geneeskundestudenten die de vragen hebben beantwoord, gaf aan nog te twijfelen over wat ze na de opleiding willen gaan doen. Ook tijdens de interactieve sessie die we die dag als Capaciteitsorgaan hebben gehouden, kwam een vergelijkbaar beeld naar voren. Van de 77 geneeskunde studenten in de zaal wisten twee precies wat zij wilden; de anderen gaven aan nog zoekende te zijn.

Tevens hebben we voorafgaand aan de Carrièrebeurs de deelnemers gevraagd aan te geven wat ze belangrijk vinden in hun toekomstige loopbaan. De open antwoorden levert de volgende top 5 op:

  1. Werk-privébalans
  2. Werkplezier
  3. Uitdaging
  4. Werkomgeving
  5. Afwisseling

Patiënten en inhoud van het vak staan op respectievelijk de zesde en achtste plaats. De antwoorden maken duidelijk dat naast de inhoud van het vak ook andere overwegingen een rol spelen bij het keuzeproces over de toekomstige loopbaan als arts. Tijdens de interactieve sessie werd duidelijk dat geneeskundestudenten op zoek zijn naar goed geordende, overzichtelijke informatie. Het indelen van de diversiteit aan vervolgopleidingen naar cluster 1 beroepsgroepen (huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde, geneeskunde verstandelijk gehandicapten); cluster 2 (medisch specialistische zorg inclusief spoedeisende geneeskunde en ziekenhuisgeneeskunde); en cluster 3 (sociaal geneeskunde beroepen) en naar overige artsenberoepen werd als zeer bruikbaar ervaren.

In de interactieve sessie zijn we daar verder op doorgegaan. Wat voor afwegingen zijn belangrijk? Zijn deze anders dan vroeger? Op welke manier speelt de omgeving hierop in? En wat voor gevolgen heeft dit op de duur van het aniosschap en de keuze van de aios plek? De antwoorden waren voor ons cruciaal in het licht van het onderzoek dat het Capaciteitsorgaan is gestart naar basisartsen. Dit onderzoek is op initiatief van het Capaciteitsorgaan en in samenwerking met andere veldpartijen gestart. Ook in de Brief aan de Tweede Kamer wijst het ministerie op het belang van dit onderzoek. Op dit moment organiseren we voor dit onderzoek diverse focusgroepen. Begin november zetten we hiervoor een vragenlijst uit onder alle basisartsen.

Bij het onderzoek en het opstellen van de vragenlijst zijn diverse veldpartijen betrokken. De eerste resultaten worden begin volgend jaar worden verwacht. Deze resultaten gebruiken het Capaciteitsorgaan om te komen tot een beter advies over de benodigde instroom van geneeskundestudenten.

Wil je meer weten over het onderzoek naar basisartsen, neem contact op met info@capaciteitsorgaan.nl

Terug