Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 2 Huisartsgeneeskunde

januari 2023

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 7 december jl. het deelrapport voor de huisartsgeneeskunde vastgesteld.

Uitkomsten
Het advies voor de opleiding tot huisarts is om de jaarlijkse instroom op te hogen naar 1.190 aios.
De belangrijkste ontwikkelingen die aan dit advies ten grondslag liggen, zijn de volgende:
• De stijgende zorgvraag vanwege demografische veranderingen, met name de vergrijzing van de patiëntenpopulatie.
• De verwachting dat er meer substitutie van taken zal zijn naar de huisarts vanuit de tweede lijn.
• De diverse signalen over de toenemende werkdruk onder huisartsen, waaronder het hoge percentage afgestudeerden dat al 15 jaar na het behalen van het einddiploma is uitgestroomd.
• Het achterblijven van de instroom in de opleiding bij het geadviseerde en beschikbaar gestelde aantal opleidingsplaatsen.

Punten van aandacht
Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de realiseerbaarheid van dit advies. Passend beleid op het gebied van de kerntaken en de randvoorwaarden voor het huisartsenvak van zowel de overheid als de beroepsgroep zelf is nodig om de arbeidsmarkt voor huisartsen weer aantrekkelijk en evenwichtig te maken.

Deel I: infographic raming huisartsgeneeskunde (met link naar de infographic)
Deel II: Deelrapport 2 huisartsgeneeskunde (met link naar het deelrapport)
Deel II: Samenvatting Deelrapport 2 huisartsgeneeskunde (met link naar de samenvatting)
Aanbiedingsbrief aan de Minister (met link naar de brief)

Bij vragen over het advies, kunt u contact opnemen met Tineke Zijlstra, programmasecretaris via t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl of Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl of

Terug