NIEUWSBERICHT CAPACITEITSORGAAN 14 juni 2023

juni 2023

Kamerbrief Capaciteitsplan 2024-2027

In de Kamerbrief van 13 juni 2023 (link) geeft het Kabinet aan de adviezen van het Capaciteitsorgaan zoveel mogelijk op te volgen, mits dat financieel inpasbaar is en haalbaar voor de sector (voldoende belangstelling en toereikende opleidingscapaciteit). De regering acht de adviezen van het Capaciteitsorgaan erg waardevol, zowel voor het terugdringen van de tekorten die in een groot aantal branches binnen de zorg aanwezig zijn als bij het voorkomen dat er op termijn (aanvullende) tekorten of overschotten ontstaan.

Op 13 januari 2023 heeft het Capaciteitsorgaan de instroomadviezen gepubliceerd voor initiële en vervolgopleidingen in de zorg. Voor bijna alle beroepen in de zorg is een hogere instroom in de vervolgopleiding geadviseerd dan voorheen.  Het Capaciteitsorgaan acht een hogere instroom in de vervolgopleidingen nodig om zorgaanbod en zorgvraag niet verder uit elkaar te laten lopen. Er zijn nu al grote arbeidsmarkttekorten voor veel beroepsgroepen (bijvoorbeeld huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen Verstandelijk Gehandicapten, verslavingsartsen, sociaal geneeskundigen (bedrijfsarts, verzekeringsarts, jeugdarts), klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ). Bij deze beroepsgroepen is ook een hoge uitstroom te verwachten evenals veelal ook een forse groei van de toekomstige zorgvraag. Voor een aantal beroepen, zoals de physician assistant, de verpleegkundig specialist agz en ggzde gz psycholoog komt de benodigde groei mede voort uit substitutie.

In onderstaande tabel staan de instroomadviezen die het Capaciteitsorgaan recent heeft uitgebracht (2022), eerdere adviezen (respectievelijk 2019 en een tussentijds aangepast advies in 2020 op basis van nieuwe Kernprognose CBS) en de beschikbaar gestelde opleidingsplaatsen voor 2024.  Voor de medisch specialisten, de verslavingsartsen, de psychotherapeut en de klinisch neuropsycholoog worden de adviezen geheel overgenomen en voor een aantal opleidingen geldt dat de instroom gefaseerd wordt opgehoogd richting het advies van het Capaciteitsorgaan.

Meer weten over de instroomadviezen of vragen hierover?
Stel je vraag aan ons via info@capaciteitsorgaan.nl, raadpleeg onze publicaties of neem rechtstreeks contact op met de directeur, dr. Cisca Joldersma (c.joldersma@capaciteitsorgaan.nl, telefoon 06-3006514).

Terug