Meer Physician Assistants opgeleid in de Eerste lijn en VVT

april 2023

Meer Physician Assistants opgeleid in de Eerste lijn en VVT

De instroom in de opleidingen tot Physician Assistant neemt toe. Recente cijfers laten zien dat er in de Eerste lijn en de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg steeds meer Physician Assistants worden opgeleid. Er is echter een verdere verhoging van de instroom in deze sectoren nodig om de ambities van het Integraal Zorgakkoord wat betreft taakherschikking in de huisartsenzorg waar te maken en om verder oplopende tekorten te voorkomen.

Begin 2023 adviseerde het Capaciteitsorgaan voor de tweede maal over de benodigde (opleidings)capaciteit voor Physician Assistants (PA’s). Het advies steeg van 261 naar 286 instromers per jaar. Met name in de Eerste lijn en in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zijn er meer PA’s nodig. De zorgvraag stijgt hier snel vanwege vergrijzing, transitie van zorg naar de Eerste lijn, en taakherschikking. Ook de toename van infectieziekten, chronische aandoeningen en multimorbiditeit stuwt de vraag. Momenteel worden er jaarlijks 250 instroomplaatsen bekostigd door de ministeries van VWS en OCW.

Instroom Eerste lijn verdrievoudigd
Inmiddels zijn de nieuwe instroomaantallen bekend van de MPA-opleidingen aan de hogescholen voor cohort 2022-2023. Hieruit blijkt dat het aantal instromers in de opleidingen tot PA voor het tweede jaar op rij hoger ligt dan de 250 bekostigde plaatsen. De instroom vanuit praktijkopleidingsinstellingen in de Eerste lijn verdrievoudigde de afgelopen 5 jaar van 19 tot 63 instromers in cohort 2022-2023. De instroom vanuit de VVT steeg in deze periode van 13 tot 23 instromers.

 

Beperking taakherschikking
De stijging is echter nog niet genoeg om aan de toekomstige vraag in de Eerste lijn en de VVT-sector te voldoen. Het Capaciteitsorgaan heeft geadviseerd om jaarlijks 70 instromers te laten starten in de Eerste lijn en 62 in de VVT-sector. Bij lagere instroomaantallen kunnen PA’s minder taken overnemen van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde dan verwacht. Daarmee lijkt het moeilijker te worden om de ambities van het Integraal Zorgakkoord (IZA) uit te voeren en de werkdruk van huisartsen te verlichten en Meer Tijd Voor de Patiënt te creëren met onder andere taakherschikking. Hogescholen geven aan dat er wachtlijsten zijn voor de opleidingen tot PA.

Meer weten over de (opleidings)capaciteit van PA’s?
Stel je vraag aan onze collega’s, via info@capaciteitsorgaan.nl of raadpleeg onze publicaties:

Het Capaciteitsorgaan zet iedere twee weken een zorgprofessional ‘in the spotlight’.
Deze keer is dat de Physician Assistant.

Terug