Capaciteitsplan 2022-2025 Deelrapport 8 FZO beroepen & Ambulanceverpleegkundigen

januari 2023

Nieuwe adviezen FZO-beroepen en ambulanceverpleegkundigen

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 11 januari jl. het deelrapport voor de FZO-AVP beroepen vastgesteld. Hierin staan nieuwe instroomadviezen voor 17 medisch ondersteunende beroepen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Uitkomsten

Het advies voor de opleidingen tot de FZO-AVP-beroepen is om jaarlijks 4.954 personen te laten instromen om in 2029 een evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken. Dit is ruim 18% meer dan het vorige instroomadvies van 2020.

De tekorten aan de FZO-AVP-beroepsbeoefenaren zijn al enkele jaren groot. Ondanks een stijgend aantal beroepsbeoefenaren, vooral door hogere instroom in de opleidingen, blijven de tekorten echter nog steeds stijgen. Dit komt doordat de vraag naar zorg blijft toenemen door enerzijds bevolkingsgroei en vergrijzing, maar ook omdat vanuit de samenleving meer gevraagd wordt, en omdat technologisch meer kan. Tegelijkertijd neemt de uitstroom, ook door pensionering, uit het vak toe en wordt het lastiger om voldoende instroom in de opleidingen te bereiken.

Om in de toekomst aan de zorgvraag te voldoen zullen er dus meer nieuwe beroepsbeoefenaren moeten worden opgeleid. Maar ook wordt behoud van beroepsbeoefenaren die er al zijn nog crucialer ook om de werkdruk niet verder te laten toenemen.

 Punten van aandacht

Er zijn verschillende opleidingsopgaven voor de verschillende FZO-regio’s: in de Randstad zijn de tekorten voor de FZO-beroepen groter dan daarbuiten. Ook is er verschil in de wijze waarop wordt opgeleid.

De instroom in opleidingen is fors gestegen, maar blijft lager dan de instroomadviezen. Simpelweg meer opleiden, blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk vanwege een beperkte opleidingscapaciteit en onvoldoende geschikte kandidaten. Inzet is daarom nodig op behoud van beroepsoefenaars voor alle leeftijdscohorten. De groeiende en veranderende zorgvraag vraagt om aanpassingen in opleidingsinfrastructuren en inhoud van opleidingen.

Links naar:

Deel I: Infographics
Deel II Deelrapport 8 : FZO-beroepen en ambulanceverpleegkundigen
Deel III: Samenvatting
Aanbiedingsbrief aan de Minister

Bij vragen over het advies kunt u contact opnemen met Cisca Joldersma, directeur via info@capaciteitsorgaan.nl of Koen Füssenich of Maurice Heck, programmasecretarissen via k.fussenich@capaciteitsorgaan.nl of m.heck@capaciteitsorgaan.nl

 

 

Terug