Publicaties Specialist Ouderengeneeskunde, Arts Verstandelijk Gehandicapten

2022/03 Ontwikkeling indicaties VG WLz periode 2015-2020
2023/01 Infograhic Specialist Ouderengeneeskunde
2023/01 Samenvatting Deelrapport 5 Capaciteitsplan 2024-2027 Specialist Ouderengeneeskunde
2023/01 Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde
2023/01 Infograhic Arts Verstandelijk Gehandicapten
2023/01 Samenvatting Deelrapport 6 Capaciteitsplan Arts Verstandelijk Gehandicapten
2023/01 Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 6 Arts Verstandelijk Gehandicapten
2022/07 Ontwikkeling indicaties VG Wlz – Periode 2015-2020

Onderzoeksbureau Rebel heeft voor het Capaciteitsorgaan in kaart gebracht wat de ontwikkeling is van het aantal en type indicaties in…

Lees meer
2019/12 Capaciteitsplan 2021-2024; Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde
2019/12 Capaciteitsplan 2021-2024; Deelrapport 6 Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
2019/10 Werkcontext en tijdsbesteding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten: Herhaalmeting 2018

Voor de nieuwe capaciteitsraming van artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) heeft Prismant in opdracht van het Capaciteitsorgaan in 2018 opnieuw…

Lees meer
2019/10 Werkcontext en tijdsbesteding Specialist Ouderengeneeskunde: Herhaalmeting 2018

Voor de nieuwe capaciteitsraming van specialisten ouderengeneeskunde (SO) heeft Prismant in opdracht van het Capaciteitsorgaan in 2018 opnieuw onderzoek uitgevoerd…

Lees meer
2016/10 Capaciteitsplan 2016 Deelrapport 6 Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
2016/10 Capaciteitsplan 2016 Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde
2015/11 Organisatie van de medische zorg aan verstandelijk gehandicapten en de caseload van de AVG’s: 2010 en 2014

Kiwa Carity vergeleek de onderzoeksresultaten uit 2010 en 2014 aangaande de organisatie van medische zorg aan verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen,…

Lees meer
2014/12 Medische zorg aan verstandelijk gehandicapten en ontwikkelingen in het werk van de Arts Verstandelijk Gehandicapten: Herhaalmeting 2014

Lees hier de samenvatting van het herhaalonderzoek uit 2014 van Kiwa Carity naar de medische zorg aan verstandelijk gehandicapten en ontwikkelingen in…

Lees meer
2014/03 Doelmatigheid en personele bezetting bij de medische zorg in verpleeghuizen

In 2013 voerde Kiwa Carity voor het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar het werkproces van de Specialist Ouderengeneeskunde. Een samenvatting…

Lees meer
2013/10 Capaciteitsplan 2013: Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde

Onderliggend rapport: Het werkproces onderzocht: Hoeveel patiënten kan een specialist ouderengeneeskunde bedienen? Kiwa Prismant, november 2012

Lees meer
2013/10 Capaciteitsplan 2013: Deelrapport 6 Arts Verstandelijk Gehandicapten
2010/12 Capaciteitsplan 2010: Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde
2010/12 Capaciteitsplan 2010: Deelrapport 6 Arts Verstandelijk Gehandicapten

Onderliggend rapport: Medische zorg door Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten: doelgroepen, context en tijdsbesteding, Kiwa Prismant, februari 2011

Lees meer
2009/10 Capaciteitsplan 2009: Tussentijds Advies Specialist Ouderengeneeskunde