Organisatie van de medische zorg aan verstandelijk gehandicapten en de caseload van de AVG’s: 2010 en 2014

november 2015
Organisatie van de medische zorg aan verstandelijk gehandicapten en de caseload van de AVG’s: 2010 en 2014

Kiwa Carity vergeleek de onderzoeksresultaten uit 2010 en 2014 aangaande de organisatie van medische zorg aan verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen, maar nu alleen voor die organisaties die in beide jaren participeerden in het onderzoek. In dit aanvullende onderzoek uit oktober 2015 is ook een vergelijking gemaakt van de caseload van de AVG in 2010 en 2014, zowel voor de totale onderzoeksgroep in die twee jaren als alleen voor die organisaties die in beide jaren aan het onderzoek meededen.

Lees hier de samenvatting met de belangrijkste resultaten.

 

Terug