Doelmatigheid en personele bezetting bij de medische zorg in verpleeghuizen

maart 2014

In 2013 voerde Kiwa Carity voor het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar het werkproces van de Specialist Ouderengeneeskunde. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek kunt u hier lezen. Ook is er een dummyrapport beschikbaar van de spiegelinformatie die organisaties die aan het onderzoek meewerkten, konden opvragen.

Terug