Doelmatigheid en personele bezetting bij de medische zorg in verpleeghuizen

maart 2014
Doelmatigheid en personele bezetting bij de medische zorg in verpleeghuizen

In 2013 voerde Kiwa Carity voor het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar het werkproces van de Specialist Ouderengeneeskunde. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek kunt u hier lezen.

Terug