Publicaties Beroepen Geestelijke Gezondheid

2018/11 Capaciteitsplan Beroepen GG 2020-2024
2018/07 Vacatureonderzoek Beroepen Geestelijke Gezondheidszorg
2015/06 Capaciteitsplan 2015: Beroepen Geestelijke Gezondheid

Onderliggende rapporten: Tekorten aan GZ-professionals, Kiwa Carity, juni 2015 Het arbeidsaanbod van psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig specialisten GGZ in 2015,…

Lees meer
2013/10 Capaciteitsplan 2013: Deelrapport 7 Beroepen Geestelijke Gezondheid

Onderliggende rapporten: Werkprocestrends in de geestelijke gezondheidszorg, TU Delft, IPSE Studies, juni 2013 Meerjarige monitor psychische problematiek I: 2009-2011, Nivel,…

Lees meer
2011/03 Capaciteitsplan 2011: eerste richtinggevende advies Beroepen Geestelijke Gezondheid