Werkprocesonderzoek vijf beroepen gg

januari 2019
Werkprocesonderzoek vijf beroepen gg

Voor het Capaciteitsplan 2020-2024 voor de Beroepen GG (Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist ggz) dat in november 2018 verschijnt heeft het Capaciteitsorgaan laten onderzoeken hoe het werkproces rondom deze beroepen eruit ziet en hoe dit de toekomstige vraag naar deze beroepen zal beïnvloeden.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het instroomadvies voor vijf beroepen Geestelijke Gezondheid dat het Capaciteitsorgaan driejaarlijks aan het Ministerie van VWS uitbrengt. Voor dit advies was het onder andere nodig om inzicht te verkrijgen in het werkproces van de betreffende professionals. In dat werkproces draait het om de volgende vier parameters: efficiency, verticale substitutie, horizontale substitutie en vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door CAOP en Prismant in 2017 en 2018 en kent verschillende elementen: een analyse van de bij Vektis gedeclareerde behandeluren/fte per beroepsgroep, uitgebreid bureauonderzoek en vele interviews met betrokkenen (professionals en leidinggevenden) uit de vele subbranches waarin de vijf beroepen GG werkzaam zijn. De hypotheses die dit heeft opgeleverd zijn uiteindelijk getoetst in twee verschillende runs van een praktijksimulatie waarin de dagelijkse gang van zaken in het werkproces werd gesimuleerd. De bevindingen daaruit zijn meegenomen in het bepalen van de parameterwaarden voor het werkproces.

Terug