Rapport Nivel onderzoek arbeidsaanbod GG-beroepen

maart 2023
Rapport Nivel onderzoek arbeidsaanbod GG-beroepen

In deelrapport 8 voor de beroepen Geestelijke Gezondheid worden instroomadviezen voor de opleidingen tot zes beroepen geestelijke gezondheid gedaan. Dat zijn de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, verpleegkundig specialist ggz en verslavingsarts KNMG.

Deelrapport 8 voor de beroepen Geestelijke Gezondheid en dan specifiek de aanbod-kant is onder andere gebaseerd op onderzoek dat het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een enquete onder professionals. Daarin zijn vragen gesteld over onder andere aantallen professionals, geslacht en leeftijd, fte, uitstroom en het extern rendement. Ook zijn enkele aanvullende vragen gesteld over bijvoorbeeld de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt en de situatie op de arbeidsmarkt.
In het Nivel-rapport wordt verder ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek dat het Capaciteitsorgaan heeft uitgezet onder zorgaanbieders. Op basis van dit onderzoek zijn de vacaturegraden vastgesteld.

U kunt het rapport hier downloaden.

Terug