Publicaties Medisch ondersteunende en verpleegkundige beroepen

2023/01 Samenvatting Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 9 PAVS-AGZ
2023/01 Samenvatting Capaciteitsplan 2022-2025 Deelrapport 8 FZOAVP
2023/01 Infograhic FZO/AVP
2023/01 Capaciteitsplan 2022-2025 Deelrapport 8 FZO/AVP
2023/01 Infograhic VS AGZ
2023/01 Infograhic PA
2023/01 Capaciteitsplan PA VS-AGZ Publieksversie
2023/01 Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 9 PA VS-AGZ
2022/08 Alumnionderzoek PA/VS

Onderzoeksbureau Regioplan heeft eind 2021 een digitale enquête afgenomen onder alumni van de MPA- en MANP-opleidingen aan de hogescholen. Doel…

Lees meer
2022/06 NIVEL Rapportage werkgeversonderzoek

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft onderzoeksbureau NIVEL eind 2021 een onderzoek uitgevoerd onder zorginstellingen in vijf sectoren om een…

Lees meer
2021/02 Bijgesteld advies Capaciteitsplan 2021-2024

Bij deze raming is extra informatie (klik) opgenomen over de verwachte ontwikkeling van de omvang van de beroepen (in fte)

Lees meer
2020/11 Capaciteitsplan 2020-2023 FZO – AVP
2019/12 Prismant: Alumni van de masteropleiding Physician Assistant
2019/12 Prismant: Alumni van de masteropleidingen tot verpleegkundig specialist
2019/12 Capaciteitsplan 2021-2024: Deelrapport 9a Physician Assistant
2019/12 Capaciteitsplan 2021-2024; Deelrapport 9b Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg
2019/10 Bureau HHM: Rapportage onderzoek PAVS, Deelrapport Ouderenzorg
2019/10 Bureau HHM: Rapportage onderzoek PAVS, Deelrapport Huisartsenzorg
2019/10 Bureau HHM: Rapportage onderzoek PAVS, Deelrapport Revalidatiezorg
2019/10 Bureau HHM: Rapportage onderzoek PAVS, Deelrapport Medisch Specialistische Zorg
2019/10 Bureau HHM: Rapportage onderzoek PAVS, Deelrapport Gehandicaptenzorg
2019/10 Bureau HHM: Rapportage onderzoek PAVS, Hoofdrapport
2019/01 Toekomstige vraag naar FZO-beroepen?
2018/11 Capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen
2017/04 Demo rapport FZO 2016
2016/11 NIVEL 2016 FZO onderzoek Ramingsrapport
2016/11 NIVEL 2016 FZO onderzoek tabellenrapport
2016/10 Capaciteitsplan 2016 Deelrapport 8 FZO-beroepen
2016/06 KIWA: Alumni masteropleiding PA 2016
2016/06 KIWA: Alumni masteropleidingen VS 2016
2015/03 FZO-onderzoek 2014 Raming Ziekenhuisopleidingen

Met bijbehorend tabellenboek.

Lees meer
2014/06 Landelijke Rapportage Ziekenhuisopleidingen
2013/11 Rapport Mobiliteit van beoefenaren van Medische Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen

Met bijbehorende infographic Arbeidsmobiliteit van MBB-deskundigen.

Lees meer
2013/03 Rapport Alumni Advanced Nursing Practice

Met bijbehorend tabellenboek.

Lees meer
2013/03 Rapport Alumni Physician Assistant

Met bijbehorend tabellenboek.

Lees meer