NIVEL Rapportage werkgeversonderzoek

juni 2022
NIVEL Rapportage werkgeversonderzoek

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft onderzoeksbureau NIVEL eind 2021 een onderzoek uitgevoerd onder zorginstellingen in vijf sectoren om een beeld te krijgen van de huidige, gewenste en verwachte inzet van medisch/geneeskundig specialisten, PA’s, VS’en en overige aanverwante/ondersteunende beroepen. Bevraagde sectoren zijn: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg (dag- en ANW-zorg), verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en ambulancezorg. Het onderzoek vormt één van de bronnen voor de ramingen die eind 2022 worden aangeboden aan het ministerie van VWS en veldpartijen.

Terug