Alumnionderzoek PA/VS

augustus 2022
Alumnionderzoek PA/VS

Onderzoeksbureau Regioplan heeft eind 2021 een digitale enquête afgenomen onder alumni van de MPA- en MANP-opleidingen aan de hogescholen. Doel van het onderzoek was zicht krijgen op de actuele arbeidsmarktkenmerken van Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten Algemene gezondheidszorg (VS’en-AGZ). PA’s en VS’en-AGZ beantwoordden vragen over hun loopbaanpaden, taken en werkzaamheden, patiëntkenmerken en de door hen ervaren balans op de arbeidsmarkt. Het onderzoek vormt één van de bronnen van de ramingen die eind 2022 worden aangeboden aan het ministerie van VWS en veldpartijen.

De respons onder alumni van de MPA-opleidingen bedroeg 46%. Van de MANP-opleidingen aan de hogescholen vulde 30% van de alumni die opgeleid zijn binnen de algemene gezondheidszorg de enquête in. Het Capaciteitsorgaan bedankt alle alumni die de enquête hebben ingevuld, de hogescholen en partijen die de enquête onder de aandacht van alumni hebben gebracht, hartelijk voor hun medewerking!

Hieronder vindt u de link naar de onderzoeksrapporten:
Alumnionderzoek Physician Assistant
Alumnionderzoek Verpleegkundig Specialisten

Terug