Publicaties Medisch Specialisten

2022/10 Aanbiedingsbrief Minister Capaciteitsplan 2024-2027
2022/10 Capaciteitsplan 2024 tot 2027 medische en klinisch technologisch specialismen
2022/10 Deel II: bijlage: details en infographics per specialisme
2022/10 Deel III bijlage: details per parameter
2019/03 Capaciteitsplan Medisch Specialisten 2020-2023, Deelrapport 1
2017/07 Ramingsmodel CO

In 2017 worden voorbereidingen getroffen voor de volgende raming. Een van die voorbereidingen is toelichten hoe het Capaciteitsplan medisch specialismen…

Lees meer
2017/05 Jaarbeeld 2016 ziekenhuizen

Zoals ieder jaar geeft het Jaarbeeld 2016 ziekenhuizen wederom het overzicht van de aios-ontwikkeling in de groep van de overwegend…

Lees meer
2017/04 Regionale spreiding Nederland van medisch specialisten

Als voor het Capaciteitsorgaan eenmalig ‘uitstapje’ geeft deze notitie een beeld van de specialistendichtheid in ons land. Totaal ligt deze…

Lees meer
2016/04 Jaarbeeld 2015 ziekenhuizen
2016/05 Capaciteitsplan 2016: Deelrapport 1 Medische Specialismen
2015/09 Jaarbeeld 2014
2015/08 Capaciteitsplan 2015: Sportgeneeskunde
2015/04 Fundashon Mariadal Bonaire
2014/08 Jaarbeeld 2013
2013/10 Capaciteitsplan 2013: Deelrapport 1 Medisch Specialisten
2013/05 Jaarbeeld 2012
2012/04 Jaarbeeld 2011
2011/12 Capaciteitsplan 2011: SEH
2010/12 Capaciteitsplan 2010: Deelrapport 1 Medisch Specialisten

Klik hier voor het erratum op dit Capaciteitsplan.

Lees meer
2010/03 Tussentijdse bijstelling plastische chirurgie
2009/04 Jaaroverzicht 2008
2009/03 Plastische Chirurgie
2009/03 Behoeftebepaling MDL
2008/12 Capaciteitsplan 2008: Behoeftebepaling SEH
2007/05 Behoeftebepaling Sportartsen
2006/12 Capaciteitsplan 2006: Ziekenhuisfarmacie
2006/12 Capaciteitsplan 2006: Klinische fysica
2001/11 Capaciteitsplan 2001: Medisch Specialisten