Ramingsmodel CO

juli 2017
Ramingsmodel CO

In 2017 worden voorbereidingen getroffen voor de volgende raming. Een van die voorbereidingen is toelichten hoe het Capaciteitsplan medisch specialismen tot stand komt, welke partijen daarbij betrokken zijn en hoe –op hoofdlijnen- het ramingsmodel in elkaar steekt. Dit is schetsmatig weergegeven in dit PDF-bestand . Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met Olivia Butterman.

Terug