Regionale spreiding Nederland van medisch specialisten

april 2017
Regionale spreiding Nederland van medisch specialisten

Als voor het Capaciteitsorgaan eenmalig ‘uitstapje’ geeft deze notitie een beeld van de specialistendichtheid in ons land. Totaal ligt deze op een niveau van ruim 125 per 100.000 inwoners. Met ongeveer 135 komt deze in het westen en noorden echter beduidend hoger uit dan in oostelijk en zuidelijk Nederland, waar sprake is van een dichtheid van ongeveer 110 specialisten per 100.000 inwoners. Per specialisme is soms sprake van aanzienlijke verschillen. Naar werklocatie blijkt ruim 90% actief in een intramurale setting. Meer informatie: j.meegdes@capaciteitsorgaan.nl.

Terug