Onderzoek aanbod tandartsen en mondhygiënisten

maart 2023
Onderzoek aanbod tandartsen en mondhygiënisten

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft Regioplan onderzoek gedaan naar het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt als input voor het capaciteitsadvies voor deze twee beroepen van het Capaciteitsorgaan aan de overheid.

Enquête
Voor het onderzoek is een enquête afgenomen onder beide beroepsgroepen. In deze enquête werd onder meer ingegaan op het aantal werkzame tandartsen en mondhygiënisten, het aantal gewerkte uren, de verwachte arbeidstijdontwikkeling naar de toekomst, de uitstroomverwachting, het aandeel tijd voor patiëntenzorg, de aard van het werkverband, en de buitenlandse instroom. Daarnaast analyseerde Regioplan microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Belangrijkste conclusies
Uit deze inventarisatie is onder meer het volgende gebleken:
• Over vijf jaar verwacht ongeveer 11 procent van de huidige mondhygiënisten uitgestroomd te zijn. Na tien jaar is dit 20 procent, na vijftien jaar 31 procent, en na twintig jaar 46 procent.
• Over vijf jaar verwacht ongeveer 26 procent van de huidige tandartsen uitgestroomd te zijn. Na tien jaar is dit 42 procent, na 15 jaar 52 procent, en na 20 jaar 63 procent.
• Dat de verwachte uitstroom onder tandartsen veel hoger ligt, kan komen doordat zij over het algemeen ouder zijn. Zo is 44 procent van de huidige tandartsen 50 jaar of ouder, tegenover 19 procent van de mondhygiënisten.
• Zowel tandartsen en mondhygiënisten verwachten over vijf jaar ongeveer twee uur per week minder te werken.
• Verder blijkt uit het onderzoek dat ongeveer een op de vijf tandartsen zijn of haar opleiding in het buitenland heeft gevolgd. Dit komt neer op ruim 2.000 tandartsen.

Link naar rapport

Terug