Deel III bijlage: details per parameter

oktober 2022