Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016

mei 2017
Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016

Een van de werkzaamheden van het Capaciteitsorgaan is de monitoring van de ontwikkelingen in de beschikbare medische capaciteit. Onlangs zijn de getalsmatige ontwikkelingen bij de sociaal geneeskundigen over het verslagjaar 2016 geanalyseerd door de experts van het Capaciteitsorgaan. Klik hier voor het bestand.

Terug