Publicaties Mondzorg

2023/03 Onderzoek aanbod tandheelkundig specialisten

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft het Nivel onderzoek gedaan naar het aanbod aan tandheelkundig specialisten in Nederland. De uitkomsten…

Lees meer
2023/03 Onderzoek aanbod tandartsen en mondhygiënisten

In opdracht van het Capaciteitsorgaan heeft Regioplan onderzoek gedaan naar het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland. De uitkomsten…

Lees meer
2023/01 Infograhic Tandartsen
2023/01 Infograhic Mondhygiënisten
2023/01 Samenvatting Deelrapport 3b Capaciteitsplan 2024-2027 Eerstelijns Mondzorg
2023/01 Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 3b Eerstelijns Mondzorg
2023/01 Infograhic Orthodontisten
2023/01 Infograhic MKA chirurgen
2023/01 Samenvatting Deelrapport 3a Tandheelkundig Specialisten
2023/01 Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 3a Tandheelkundig Specialisten
2019/05 Het aanbod orthodontisten en MKA-chirurgen op de arbeidsmarkt
2019/05 Parameters vraag en aanbod voor de raming tandheelkundig specialisten 2019
2020/01 Nivel 2019 rapportage aanbod mondzorg DEFINITIEF
2020/01 CentERdata; Rapport consumentenonderzoek eerstelijns Mondzorg
2020/01 Maastricht UMC+; Inventarisatie verticale taakverschuiving in de eerstelijns mondzorg 2015-2018
2020/01 NIVEL; Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland
2019/12 Capaciteitsplan 2021-2024; Deelrapport 3a Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgen Orthodontisten
2019/12 Capaciteitsplan 2021-2024; Deelrapport 3b Eerstelijns Mondzorg
2016/10 Capaciteitsplan Deelrapport 3 Tandheelkundig Specialisten
2013/10 Capaciteitsplan 2013: Deelrapport 3 Mondzorg
2013/04 Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012
2013/04 Buitenlands gediplomeerde tandartsen in Nederland 2010-2012
2012/12 De eerstelijns mondzorg door consumenten opnieuw bekeken
2010/12 Capaciteitsplan 2010: Deelrapport 3 Mondzorg

Aan dit Capaciteitsplan ligt een aantal onderzoeken ten grondslag die in opdracht van het Capaciteitsorgaan zijn uitgevoerd. De betreffende rapporten vindt…

Lees meer
2009/12 Capaciteitsplan 2009: Mondzorg