Capaciteitsplan 2021-2024

december 2019

Op 17 december 2019 heeft het Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Het advies is om de instroom in de meeste opleidingen te verhogen. Redenen daarvoor zijn de niet gerealiseerde instroom in een aantal beroepen in de afgelopen jaren en de verwachte daling van de gemiddelde werktijd bij zowel de mannen als de vrouwen. In het hoofdrapport is een en ander samengevat. Voor meer details wordt verwezen naar de deelrapporten, waarin per beroep een onderbouwing van de raming gegeven wordt. Drie deelrapporten zijn al eerder gepubliceerd. Het Capaciteitsorgaan adviseert voor het eerst over de capaciteit van en de instroom in de opleidingen tot physician assistant en verpleegkundig specialist.

Terug