Capaciteitsplan 2021-2024 Abortusartsen

juli 2020

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Capaciteitsorgaan een Capaciteitsplan abortusartsen 2021-2024 opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft dit Capaciteitsplan op 24 juni 2020 vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de minister.

De abortushulpverlening is kwetsbaar. De 14 abortusklinieken verschillen door hun geografische locatie in aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen en daardoor ook in personele omvang, openingstijden et cetera. In totaal werken 38 abortusartsen in de 14 klinieken. Zij voeren jaarlijkse ongeveer 28.000 zwangerschapsafbrekingen uit. Er zijn vacatures die moeilijk of niet ingevuld kunnen worden.

In het Capaciteitsplan wordt het beroep abortusarts omschreven. De meest recente gegevens over de opleidingen (er zijn 3 differentiaties) en de beroepsgroep worden getoond. De verwachte ontwikkeling van de vraag naar zwangerschapsafbrekingen door abortusartsen wordt geraamd in een aantal scenario’s. Uiteindelijk adviseert het Capaciteitsorgaan om jaarlijks 5 artsen te laten instromen in de opleidingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Slenter

Terug