Capaciteitsplan Hoofdrapporten

2016/10 Capaciteitsplan 2016 Hoofdrapport
2013/10 Capaciteitsplan 2013: Hoofdrapport

Met bijbehorend tabellenboek Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015 – 2025/2031, Nivel, oktober 2013.

Lees meer
2013/10 The 2013 Recommendations for Medical Specialist Training
2011/01 Capaciteitsplan 2010: Hoofdrapport
2011/01 The 2010 Recommendations for Medical Specialist Training
2008/02 Capaciteitsplan 2008
2005/11 Capaciteitsplan 2005
2003/08 Capaciteitsplan 2003
2002/03 Capaciteitsplan 2002
2001/03 Capaciteitsplan 2001