Persbericht benoeming nieuwe directeur

november 2022

Capaciteitsorgaan benoemt nieuwe directeur
Dr. F. (Cisca) Joldersma per 1 december 2022 directeur Capaciteitsorgaan


Het Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg heeft mw. dr. F. (Cisca) Joldersma per 1 december 2022 benoemd als directeur. Zij volgt Jan Huurman op, die de organisatie vanaf 16 maart 2022 als interim-directeur heeft geleid.

Cisca Joldersma heeft bestuurskunde gestudeerd en is gepromoveerd op een onderzoek naar beleid rond alcohol- en drugsproblematiek. Zij was tussen 2002 en 2010 lid van de Tweede Kamer namens het CDA met als portefeuilles Hoger Onderwijs en Zorg. Op dit moment is mw. Joldersma senior adviseur bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Het Bestuur van het Capaciteitsorgaan verwacht met Cisca Joldersma een persoon te hebben aangetrokken die goed leiding kan geven aan het bureau van de organisatie en het Bestuur adequaat zal ondersteunen in de komende uitdagende jaren.

Wout Adema (voorzitter Capaciteitsorgaan): “We zijn blij dat we met Cisca iemand hebben gevonden met een hart voor zorg en opleiden en die samen met het team wil werken aan het vormgeven van onze opgave voor de toekomst: het zorgen dat we weten wat er nodig is aan opleidingsplaatsen, om zo voldoende zorgverleners beschikbaar te hebben en te houden in Nederland.”

Cisca Joldersma: “Meer dan ooit heeft het Capaciteitsorgaan een cruciale onafhankelijke rol bij het in beeld brengen van de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals. Graag zet ik me daar met alle betrokken experts en alles wat ik in mij heb voor in.“

Meer informatie: Marion van den Biezenbos (06 20812805)

Terug