Capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen

november 2018

Het Capaciteitsplan 2018-2021 voor de FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen (deelrapport 8) bevat het advies voor het jaarlijks benodigde aantal instromers in de opleidingen tot:
– Anesthesiemedewerkers: 492
– Deskundigen Infectiepreventie: 51
– Gipsverbandmeesters: 76
– Klinisch Perfusionisten: 37
– Operatieassistenten: 1.068
– Radiodiagnostisch Laboranten: 505
– Radiotherapeutisch Laboranten: 86
– Dialyseverpleegkundigen: 371
– IC-kinderverpleegkundigen: 144
– IC-neonatologieverpleegkundigen: 175
– IC-verpleegkundigen: 796
– Kinderverpleegkundigen: 510
– Obstetrieverpleegkundigen: 369
– Oncologieverpleegkundigen: 397
– SEH-verpleegkundigen: 545
– Kinderoncologieverpleegkundigen: 13
– Kinderverpleegkundigen extramuraal: Geen advies
– Ambulanceverpleegkundigen: 310

Dit ramingsadvies wordt voor de derde keer afgegeven. Het Capaciteitsorgaan heeft eerder in 2014 en 2016 een ramingsadvies voor deze beroepen afgegeven. Deze raming is op basis van input van experts en gegevens uit onderzoeken en registerdata tot stand gekomen.

In het instroomadvies is dit keer voor het eerst ook de instroom in de opleidingen tot Kinderoncologieverpleegkundigen, Kinderverpleegkundigen extramuraal en Ambulanceverpleegkundigen geraamd. Voor de Kinderverpleegkundigen extramuraal bleek de beschikbare data onvoldoende om een concreet advies af te geven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maurice Heck:  m.heck@capaciteitsorgaan.nl

Terug