Wat weten we over werkloosheid onder medisch specialisten?

oktober 2021

Het afgelopen jaar is met enige regelmaat in de (vak-)bladen gepubliceerd over werkloosheid onder, met name jonge, medisch specialisten.
Het Capaciteitsorgaan zocht uit welke bronnen daarvoor zijn en wat die bronnen ons vertellen.

Wanneer medisch specialisten werkloos raken, kunnen ze natuurlijk een werkloosheidsuitkering aanvragen. Maar dit is een last resort, waarschijnlijk zal men eerder ander werk zoeken. Ook deze cijfers bekeek het Capaciteitsorgaan.
Daarnaast zijn er gegevens uit enquêtes die meer zicht geven op bijvoorbeeld de tijdelijke contracten onder met name jonge medisch specialisten.

Tijdelijke contracten of werkzaam zijn buiten het vakgebied kunnen kanaries in de kolenmijn zijn voor een arbeidsmarkt die onder druk staat. Daarom volgt het Capaciteitsorgaan de ontwikkelingen in de cijfers op de voet.
Uitvragen onder (jonge) specialisten, zoals het initiatief de Loopbaanmonitor van de FMS, DJS en LAD, zijn een welkome aanvulling op deze cijfers.
Het volledige overzicht kunt u hier nalezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olivia Butterman, programmasecretaris medisch
specialisten bij het Capaciteitsorgaan, o.butterman@capaciteitsorgaan.nl

 

Terug