Vacatureonderzoek Beroepen Geestelijke Gezondheid

juli 2018

Het Capaciteitsorgaan heeft laten onderzoeken wat de vacaturegraad is van vijf Beroepen Geestelijke Gezondheid (Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist ggz) en psychiaters . De vacaturegraad is het aantal fte aan vacatures ten opzichte van het aantal fte aan werkzame personen en is een indicator voor onvervulde vraag. Onvervulde vraag is zorg die niet verleend wordt bijvoorbeeld omdat er niet genoeg professionals beschikbaar zijn.
Voor het onderzoek zijn (telefonische en schriftelijke) enquêtes afgenomen bij zorgaanbieders in de sectoren met relatief veel inzet van Beroepen GG als ggz-organisaties (inclusief forensische ggz en jeugd-ggz), ziekenhuizen (gehele ziekenhuis, incl. Medische Psychologie, PAAZ/PUK, Neurologie, Revalidatie), verpleeghuizen en verstandelijke gehandicaptenzorg.

De resultaten van dit onderzoek en andere onderzoeken worden door het Capaciteitsorgaan gebruikt voor het instroomadvies over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen tot Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist ggz. Dit instroomadvies voor de Beroepen GG verschijnt dit najaar. De resultaten van de vacaturegraad voor psychiaters zullen meegenomen worden (naast andere indicators van de vacaturegraad) in het instroomadvies voor de psychiatrie dat begin volgend jaar verschijnt.

Terug