Tussentijds advies over jaarlijkse instroom tandartsen: 311 in plaats van 240

februari 2019

Het Capaciteitsorgaan heeft op 22 januari een tussentijds instroomadvies aan de ministeries van VWS en OCW aangeboden op basis van een actualisering van de bestaande aanbodparameters in het model. Het geadviseerde aantal instroomplaatsen in de tandartsenopleiding mag met 71 toenemen ten opzichte van het momenteel gehanteerde instroomaantal.
Het ministerie van VWS heeft in september 2018 opdracht gegeven om de jaarlijkse instroom in de opleidingen tot tandarts en mondhygiƫnist te ramen. Aanleiding daarvoor was de onzekerheid bij het ministerie van VWS over het evenwicht tussen vraag en aanbod in de mondzorg naar aanleiding van eerder onderzoek, mede als gevolg van de dalende instroom van tandartsen met een buitenlands diploma.

Terug