Pilot Delphi Sessie

november 2017

Dit najaar houdt het Capaciteitsorgaan een pilot om op een vernieuwde manier gestandaardiseerd parameterwaarden te verzamelen voor de medisch specialisten. Naar aanleiding van de pilot zal een uniforme werkwijze gehanteerd worden voor de volgende raming. Op de foto ziet u de pilot onder een groep plastisch chirurgen.

 

Terug