Oproep deelname aan focusgroep sector huisartsenzorg

juni 2021

De Kamer PA/VS van het Capaciteitsorgaan zoekt huisartsen voor de focusgroep sector huisartsenzorg die plaatsvindt op woensdag 13 oktober 2021, van 10:00 tot 12:30 uur.

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS over de benodigde (opleidings)capaciteit voor PA’s en verpleegkundig specialisten, o.a. voor de sector huisartsenzorg. Met de focusgroep wordt input verzameld voor dit advies. Het advies komt uit in 2022 en wordt door de ministeries van VWS en OCW gebruikt voor het vaststellen van het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor de opleidingen tot PA en VS.

Wat wordt besproken in de focusgroep?

In de focusgroep wordt besproken welke ontwikkelingen zich voordoen en wat de impact is op de vraag naar o.a. PA’s en VS’en. Hierbij gaat de aandacht uit naar sociaal-culturele ontwikkelingen (zoals overheidsbeleid of veranderend patiëntengedrag), veranderingen in het werkproces (vakinhoud, efficiency, taakverdeling) en de mate van balans op de arbeidsmarkt. Ook komt de beroepenmix aan de orde: in hoeverre verschuift de inzet tussen huisartsen, de PA/VS en andere beroepen? We zijn hierbij geïnteresseerd in uw ervaringen vanuit uw werksituatie en uw blik op de toekomst. Het doel van de bijeenkomst is het inventariseren van de actuele relevante ontwikkelingen en hun invloed op de vraag naar de betreffende zorgberoepen in de komende jaren.

Wie doen er mee?

De focusgroep bestaat uit 10 tot 15 deelnemers. Genodigden zijn onder andere huisartsen, PA’s, VS’en en managers/werkgevers. Op dit moment zoeken wij nog 2 of 3 huisartsen die willen deelnemen.

Hoeveel tijd kost het me?
De focusgroepen duren maximaal 2,5 uur en vinden digitaal plaats. U heeft dus geen reistijd. U ontvangt in de zomer twee vragenlijsten ter voorbereiding op de focusgroepen. Het invullen duurt circa 20 minuten.

Wat levert het me op?

Door in gesprek te gaan met andere (zorg)professionals binnen uw werkgebied verbreedt en verdiept u uw kennis over ontwikkelingen in de zorgvraag en veranderingen in het werkproces. Met uw deelname draagt u bovendien bij aan de adviezen over voldoende opleidingsplaatsen voor PA’s en VS’en binnen de huisartsenzorg.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden door ons vóór 15 juli 2021 een e-mail te sturen op info@capaciteitsorgaan.nl met daarin onderstaande gegevens:

Ik wil graag meewerken aan de focusgroep ‘Huisartsenzorg ’ en ben beschikbaar op woensdag 13 okt. 2021  van 10.00-12.30 uur.

Naam:

Naam organisatie:

Beroep en/of functietitel:

Setting:

      • solo-/duo-/groepspraktijk
      • dagpraktijk/gezondheidscentrum/huisartsenpost

Provincie waarin (vooral) werkzaam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

 

Vragen?

Voor praktische vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@capaciteitsorgaan.nl (030-2004510). Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen verwijzen wij u naar e.dankers@capaciteitsorgaan.nl (030-2081894) of t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl (030-2081896).

Terug