Ontwikkelingen in indicaties en populatie van mensen met verstandelijke beperking in periode 2015-2020

juli 2022

Het Capaciteitsorgaan heeft door onderzoeksbureau Rebel de ontwikkeling van het aantal en type indicaties in de langdurige verstandelijke gehandicaptenzorg in de periode 2015-2020 nader laten onderzoeken. Daarbij is gekeken naar cliënten met VG-, LVG- en SGLVG-profielen in de Wlz.

De uitkomsten van het onderzoek worden dit jaar door het Capaciteitsorgaan gebruikt als achtergrond bij het opstellen van de nieuwe raming voor de gewenste opleidingscapaciteit voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten.

Klik hier om naar het rapport en de samenvatting te gaan.

Terug