Onderzoek benodigde opleidingscapaciteit MKA-chirurgen en orthodontisten

oktober 2021

Het Capaciteitsorgaan zal in 2022 een nieuw capaciteitsadvies afgeven voor de benodigde instroom in de opleiding tot MKA-chirurgen en orthodontisten. Het Nivel doet op dit moment onderzoek naar het arbeidsaanbod van beide beroepen in Nederland. De vragenlijst voor dit onderzoek is eind september verzonden aan alle MKA-chirurgen en orthodontisten die in Nederland geregistreerd staan.

Alle respons is belangrijk voor het onderzoek. Ook als u niet (meer) actief bent als MKA-chirurg of orthodontist is deelname mogelijk. De vragenlijst is dan korter en u krijgt enkel de voor u relevante vragen te zien.

Meedoen?

Het Nivel heeft u op 23 september, 6 oktober en 19 oktober een persoonlijke link verstuurd voor het invullen van de enquête, vanaf mailadres l.flinterman@nivel.nl. Heeft u deze niet ontvangen? U kunt mailen naar Elize Vis (e.vis@nivel.nl) en/of Linda Flinterman (l.flinterman@nivel.nl) en u krijgt de link alsnog toegestuurd. Meedoen kan nog tot en met 25 oktober. De vragenlijst bestaat alleen uit feitelijke vragen en is binnen 10 minuten in te vullen.

Het onderzoek wordt ondersteund en aanbevolen door de KNMT, de NVMKA en de NVvO.
De resultaten worden anoniem verwerkt, zijn nooit tot een persoon herleidbaar en worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan dit onderzoek

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van het Nivel, Elize Vis (e.vis@nivel.nl) en/of Linda Flinterman (l.flinterman@nivel.nl).

Terug