notitie AB gegevens RGS 2019

april 2019

Het Capaciteitsorgaan vraagt elk jaar bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een aantal kwantitatieve gegevens op over specialisten, profielartsen, en aios. Deze worden vervolgens verwerkt en met een korte begeleidende notitie aan ons Algemeen Bestuur aangeboden. Het Algemeen Bestuur heeft de notitie vastgesteld op 13 maart 2019.
U krijgt een goed beeld van de kwantitatieve ontwikkelingen in de medische wereld over de afgelopen 19 jaar en een indruk van de artsen die nu in opleiding zijn tot specialist (aios).

Terug