Infographic Gz-psycholoog

april 2021

De Kamer Beroepen Geestelijke Gezondheid stelt de raming van zes beroepen vast: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, Verpleegkundig specialist ggz en Verslavingsarts KNMG.

Voor de raming van de Gz-psycholoog is een factsheet gemaakt waarin de doelstelling van een raming staat. Ook staat er in met wie en hoe de raming tot stand komt. Tot slot wordt de uitkomst van de laatste tussentijdse bijstelling toegelicht.
De ramingen voor de andere beroepen GG verlopen grofweg hetzelfde.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de programmasecretarissen voor de Beroepen GG: Koen Füssenich (k.fussenich@capaciteitsorgaan.nl) en Maurice Heck (m.heck@capaciteitsorgaan.nl).

Terug