Hoeveel PA’s en VS’en hebben we nodig? 

oktober 2019

Onderzoeksbureau HHM voerde onderzoek uit naar redenen voor het al dan niet opleiden en aannemen van physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten algemene gezondheidszorg (VS’en AGZ). Medio 2019 vulden 651 bestuurders, specialisten, managers en andere betrokkenen hiervoor een digitale enquête in.

Stijging inzet verwacht
In alle sectoren verwachten respondenten een stijging van PA’s en VS’en. De grootste groep voorziet een toename van 5 tot 25% in de komende 5 jaar. Meest genoemde redenen hiervoor zijn: verbetering van de zorg, arbeidsmarktfactoren en verandering van de zorgvraag. In alle sectoren, maar met name in de huisartsenzorg spelen arbeidsmarktfactoren, zoals werkdruk van en krapte aan artsen een rol. In de MSZ is ‘bekostiging’ vaker een stimulerende factor.

Wie besluit?
Zorg-, medisch- en bedrijfskundig managers, hoofden (medische)behandeldienst en de directie van RVE’s of clusters besluiten veelal of er een PA of VS wordt aangenomen en/of opgeleid. Het besluit wordt dus vaak onder het hoogste niveau genomen. In de dagpraktijken binnen de huisartsenzorg is dit meestal de huisarts.

Toenemende interesse ouderen- en gehandicaptenzorg
In de ouderen- en gehandicaptenzorg zijn de beroepen PA en VS nog vrij onbekend. Besluiten over de inzet van deze beroepen worden vaker nog genomen door Raden van Bestuur. Ook in deze sectoren wordt een toename van PA’s en VS’en voorzien.

Eerste adviezen Capaciteitsorgaan
Eind 2019 adviseert het Capaciteitsorgaan het ministerie van VWS en veldpartijen voor het eerst over de benodigde instroom in de opleidingen tot PA en VS-AGZ. Het onderzoek van HHM (2019) vormt één van de gebruikte bronnen.

Terug