Evaluatie ramingsmodel door SEO: het model zit logisch in elkaar; verbetersuggesties worden opgepakt

november 2020

Het Capaciteitsorgaan heeft in 2020 voor de vijfde keer een externe evaluatie van haar ramingsmodel uit laten voeren. SEO heeft de evaluatie uitgevoerd. De evaluatie heeft aangetoond dat het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan goed in elkaar zit. Er werden afwijkingen geconstateerd van 0,2% tot 0,9% per jaar. SEO heeft een aantal verbetersuggesties gedaan. Deels betreft het activering van parameters die al sinds de start in het ramingsmodel zitten maar nog niet gebruikt konden worden wegens het ontbreken van betrouwbare data, deels betreft het een andere hantering van de parameters waardoor ze interessanter worden voor de ramingen. De verbetersuggesties van SEO worden momenteel geïncorporeerd in de volgende versie van het ramingsmodel, die in januari 2021 gereed zal zijn. Voor het rapport klik hier.

Terug