Capaciteitsplan verslavingsgeneeskunde 2020-2024

april 2018

Het betreft een eerste, richtinggevende raming. Bij het verzamelen van de gegevens ten behoeve van deze raming bleek dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren. NIVEL heeft daarom in het najaar van 2017 een webenquête uitgevoerd onder alle geregistreerde profielartsen verslavingsgeneeskunde KNMG. De netto respons bedroeg 61%. Verder heeft NIVEL een analyse uitgevoerd op het databestand in LADIS. De eerste raming laat zien dat een jaarlijkse instroom van 15 à 16 aios voldoende is om tegemoet te komen aan het bestaande tekort én de verwachte groei van de zorgvraag tot 2030. Omdat het een eerste raming betreft en omdat 196 van de 215 geregistreerde verslavingsartsen in 2018 en 2019 voor het eerst een aanvraag voor herregistratie moeten doen is het advies van het Capaciteitsorgaan om vanaf 2020 jaarlijks 16 à 18 personen te laten instromen in de profielopleiding verslavingsgeneeskunde.

Terug