Capaciteitsplan 2020-2023 FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen

november 2020

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 4 november 2020 het Capaciteitsplan 2020-2023 voor de FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen vastgesteld. Dit Capaciteitsplan bevat zowel een nationale raming als een raming voor elk van de 9 FZO-regio’s of de RAV-regio’s. Ook heeft elke zorginstelling een eigen instroomadvies per beroep ontvangen.

De situatie omtrent de FZO-beroepen en Ambulanceverpleegkundigen is sinds 2018 niet verbeterd. Het totaal aantal werkzame fte’s bij de FZO-beroepen en ambulanceverpleegkundigen is sinds 2018 licht gedaald en het aantal vacatures is flink toegenomen. Daarnaast is de verwachting dat de zorgvraag verder zal stijgen door onder andere een grotere en vergrijzende bevolking. Tegelijkertijd neemt ook de vergrijzing onder professionals toe, met een hogere uitstroom naar pensioen tot gevolg. Voor de meeste beroepen zal hierdoor het verschil tussen zorgvraag en zorgaanbod in 2027 groter zijn. Positief is dat de opleidingsinspanning van de zorginstellingen sinds 2014 is gestegen van 1.649 naar 3.156 opleidingsplaatsen in 2019.
Het Capaciteitsorgaan adviseert voor de meeste FZO-beroepen en ambulanceverpleegkundigen meer op te leiden dan de afgelopen jaren is ingestroomd. Concreet komt dit advies uit op in totaal 4.183 opleidingsplaatsen per jaar.

Het Capaciteitsplan betreft de FZO-beroepen – anesthesiemedewerker, deskundigen infectiepreventie, gipsverbandmeesters, klinisch perfusionisten, operatieassistenten, radiodiagnostisch laboranten, radiotherapeutische laboranten, dialyseverpleegkundigen, IC-kinderverpleegkundigen, IC-neonatologieverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, kinderoncologieverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, obstetrieverpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en SEH-verpleegkundigen – en ambulanceverpleegkundigen. Voor het rapport klik hier. Voor de aanbiedingsbrief klik hier.

Terug