Capaciteitsplan 2020 – 2023 Deelrapport 1: Medisch Specialisten

maart 2019

Op 13 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur deelrapport 1 van het Capaciteitsplan unaniem vastgesteld. Het deelrapport is op 14 maart aangeboden aan Minister Bruins van VWS. Het betreft de medische specialismen en de klinisch technologische specialismen. Om op termijn evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten zal het nodig zijn de komende jaren iets meer basisartsen in de vervolgopleidingen te laten instromen dan het Capaciteitsorgaan in 2016 adviseerde.

Dit is gebaseerd op de zogenaamde ‘Arbeidstijdvariant’. In deze voorkeursvariant zijn alle beleidsrijke parameters meegenomen. Door alle bevraagde experts, en ook breder maatschappelijk, wordt onderkend dat de grootste onzekerheid en variatie voor de komende ramingsperiode ligt in de ontwikkeling van de arbeidstijden van de medisch specialisten. De arbeidstijden, zoals die van oudsher door medisch specialisten worden ingevuld, zullen veranderen.

Het voorkeursadvies is om 1.182 personen per jaar te laten instromen in de opleidingen. Dit is dus gebaseerd op de Arbeidstijdvariant. Een variant die volgens het Algemeen Bestuur en Kamer Medisch Specialisten alle beleidsmogelijkheden voor de komende jaren bevat, inclusief taakherschikking naar lager opgeleide zorgprofessionals.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Olivia Butterman (o.butterman@capaciteitsorgaan.nl) of Frank de Roo (f.deroo@capaciteitsorgaan.nl)

Terug