Bijgestelde instroomadviezen voor de Beroepen GG

november 2020

De bijgestelde instroomadviezen voor de Beroepen GG  (Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog en Verpleegkundig specialist ggz), arts verslavingszorg en  psychiater zijn tot stand gekomen op basis van bijgestelde ramingen op verzoek van veldpartijen medio 2020. De meegenomen elementen zijn de bijstelling van de bevolkingsontwikkeling door het CBS, en de invoering van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Daarnaast zijn de mogelijke effecten van vier zorgstandaarden in kaart gebracht (opiaatverslaving, problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving, persoonlijkheidsstoornissen en psychose). Zodra deze zorgstandaarden geheel zijn geïmplementeerd, zal het instroomadvies opnieuw worden bijgesteld.  Brief VWS klik hier.

 

 

Terug