Bestuur Capaciteitsorgaan benoemt nieuwe directeur

maart 2021

Persbericht CAPACITEITSORGAAN

9 maart 2021

Bestuur Capaciteitsorgaan benoemt nieuwe directeur

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft dr. Victor L. Eiff benoemd tot directeur. Hij volgt per 1 april 2021 de huidige directeur Slenter op, die dan met pensioen gaat. De heer Eiff was eerder secretaris-directeur van het CvTA, concern controller van de provincie Noord-Holland en directeur-bestuurder van de Rekenkamer van de gemeente Amsterdam.

Het Algemeen Bestuur verwacht dat de benoeming van de heer Eiff er aan bijdraagt dat het Capaciteitsorgaan zich verder ontwikkelt als onafhankelijke en deskundige organisatie die veld en overheid adviseert over de benodigde instroom in de opleidingen van zorgprofessionals. Met zijn komst beoogt het Algemeen Bestuur om vervolgstappen  te kunnen zetten in het verbinden van en het samenwerken tussen partijen die betrokken zijn bij het ramen van de benodigde instroom.

Voor vragen over dit persbericht:

  1. Eiff, 06-41141641
  2. Slenter, 06-13011349
  3. Drenth, voorzitter bestuur Capaciteitsorgaan, 06-29501892
Terug