Besluitvorming enquête PA/VS

juli 2019

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag weten om eind dit jaar het ministerie van VWS en veldpartijen te kunnen adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor deze beroepsgroepen. Onderzoeksbureau HHM voert daarom in opdracht van het Capaciteitsorgaan onderzoek uit. Hiervoor worden betrokken bij de besluitvorming over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en uitgenodigd tot het invullen van een digitale enquête.

Uit de praktijk blijkt dat er in de verschillende zorgsettings (MSZ, huisartsenzorg, wijkzorg, ELV, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) grote verschillen zijn in de omvang en inzet van PA’s en VS’en. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per sector. Met de uitkomsten van de enquête wil het Capaciteitsorgaan weten waardoor deze verschillen zijn ontstaan en wat de toekomstverwachtingen zijn. Zijn de verschillen bijvoorbeeld te verklaren aan de hand van veranderingen in beleid en bekostiging of ligt een deel van de verklaring in het besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en? Om een goed advies uit te kunnen brengen zijn dat o.a. vragen waar het Capaciteitsorgaan graag antwoord op wil. Alleen dan kan er een goed onderbouwd advies worden gegeven zodat nu en in de toekomst voldoende opleidingsplaatsen zijn.

Bestuurders, managers, geneeskundig/medisch specialisten, HRM, opleidingscoördinatoren en andere betrokkenen bij de besluitvorming binnen zorgorganisaties worden van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen. Diverse koepels van beroepsbeoefenaren en sectororganisaties verspreidden de enquête binnen hun netwerk. Wie de enquête invult levert een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de twee beroepsgroepen door de enquête in te vullen. De verwachting is dat het invullen maximaal 20 minuten kost. Via deze link komt u bij de enquête: https://www.hhm.nl/actueel/onderzoek-besluitvorming-aannemen-en-opleiden-pas-en-vsen

Met vragen over de verspreiding van de enquête en het onderzoek kunt u contact opnemen met p.jansen@hhm.nl of 053 – 433 05 48. Wanneer u vragen heeft over het ramingstraject neem dan gerust contact op met Ellen Dankers-de Mari (e.dankers@capaciteitsorgaan.nl) of Jan Jaap Janse (j.janse@capaciteitsorgaan.nl).

 

Terug