20 januari 2022 Informatiebijeenkomst Uitvraag Beroepen GG – Capaciteitsorgaan

december 2021

Op 20 januari 2022 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de uitvraag van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Klik hier voor de presentatie van de bijeenkomst.

—————————————————————————————————-

Binnenkort start het Capaciteitsorgaan een onderzoek bij alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dus dé kans voor zorgaanbieders om aan te geven welke behoefte zij hebben aan zorgprofessionals. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verslavingsarts KNMG en verpleegkundig specialist GGZ.

Het onderzoek gaat via een webapplicatie en bestaat uit een korte vragenlijst van ongeveer 10 vragen over het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren.

Registreer u hier om deel te nemen: https://bgg.zorgraming.nl/register

Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven: dat regelen wij voor u!

De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt.

Inhoudelijke vragen over deze uitvraag en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kunt u stellen via het mailadres dat staat op https://bgg.zorgraming.nl

 

 

Terug